T Regulatory Cell Responses to Immunization with a Soluble Egg Antigen in Schistosoma mansoni-Infected Mice
Eman El-Ahwany, Ibrahim Rabia Bauiomy, Faten Nagy, Rabab Zalat, Ola Mahmoud, Suher Zada
Korean J Parasitol. 2012;50(1):29-35.   Published online 2012 Mar 6     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.1.29
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Schistosoma japonicum Infection in Treg-Specific USP21 Knockout Mice
Youxiang Zhang, De-Hui Xiong, Yangyang Li, Guina Xu, Baoxin Zhang, Yang Liu, Shan Zhang, Qing Huang, Simin Chen, Fansheng Zeng, Jingyi Guo, Bin Li, Zhiqiang Qin, Zuping Zhang, Luiz Felipe Domingues Passero
Journal of Immunology Research.2021; 2021: 1.     CrossRef
Protective effect and mechanism of Schistosoma japonicum soluble egg antigen against type 1 diabetes in NOD mice
Li-xia Wang, Yan-ru Gao, Qun Pan, Chun-lian Tang, Rong-hui Zhang, Yan-hong Li, Chun-lan Zheng
International Journal of Diabetes in Developing Countries.2021;[Epub]     CrossRef
Role of regulatory T cells in Schistosoma-mediated protection against type 1 diabetes
Chun-lian Tang, Yan-ru Gao, Li-xia Wang, Ya-wen Zhu, Qun Pan, Rong-hui Zhang, Ying Xiong
Molecular and Cellular Endocrinology.2019; 491: 110434.     CrossRef
Schistosoma japonicum Soluble Egg Antigen Protects Against Type 2 Diabetes in Leprdb/db Mice by Enhancing Regulatory T Cells and Th2 Cytokines
Chun-lian Tang, Xiao-hong Yu, Yan Li, Rong-hui Zhang, Jun Xie, Zhi-ming Liu
Frontiers in Immunology.2019;[Epub]     CrossRef
Maternal schistosomiasis: IL-2, IL-10 and regulatory T lymphocytes to unrelated antigen in adult offspring mice
Erica de Souza Fernandes, Virgínia Maria de Barros Lorena, Iana Rafaela Fernandes Sales, Mônica Camelo Pessoa de Azevedo Albuquerque, Yara de Miranda Gomes, Vlaudia Maria Assis Costa, Valdênia Maria Oliveira de Souza
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.2018; 51(4): 546.     CrossRef
Heat Shock Protein 60 in Eggs Specifically Induces Tregs and Reduces Liver Immunopathology in Mice with Schistosomiasis Japonica
Sha Zhou, Xin Jin, Xiaojun Chen, Jifeng Zhu, Zhipeng Xu, Xuefeng Wang, Feng Liu, Wei Hu, Liang Zhou, Chuan Su, Susmit Suvas
PLOS ONE.2015; 10(9): e0139133.     CrossRef
Morphological features of cellular responses to different rates of trematode Quinqueserialis quinqueserialis (Trematoda: Notocotilidae) invasion in muskrat (Ondatra zibethicus)
O. E. Mazur, A. S. Fomina
Biology Bulletin.2014; 41(5): 444.     CrossRef