In Vitro Maintenance of Clonorchis sinensis Adult Worms
Md. Hafiz Uddin, Shunyu Li, Young Mee Bae, Min-Ho Choi, Sung-Tae Hong
Korean J Parasitol. 2012;50(4):309-315.   Published online 2012 Nov 26     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.4.309
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Amino acids serve as an important energy source for adult flukes of Clonorchis sinensis
Shan Li, Xueqing Chen, Juanjuan Zhou, Zhizhi Xie, Mei Shang, Lei He, Pei Liang, Tingjin Chen, Qiang Mao, Chi Liang, Xuerong Li, Yan Huang, Xinbing Yu, John Pius Dalton
PLOS Neglected Tropical Diseases.2020; 14(4): e0008287.     CrossRef
Sodium-bile acid co-transporter is crucial for survival of a carcinogenic liver fluke Clonorchis sinensis in the bile
Fuhong Dai, Won Gi Yoo, Yanyan Lu, Jin-Ho Song, Ji-Yun Lee, Youngro Byun, Jhang Ho Pak, Woon-Mok Sohn, Sung-Jong Hong, John Pius Dalton
PLOS Neglected Tropical Diseases.2020; 14(12): e0008952.     CrossRef
Characterization of a novel organic solute transporter homologue from Clonorchis sinensis
Yanyan Lu, Won Gi Yoo, Fuhong Dai, Ji-Yun Lee, Jhang Ho Pak, Woon-Mok Sohn, Sung-Jong Hong, John Pius Dalton
PLOS Neglected Tropical Diseases.2018; 12(4): e0006459.     CrossRef
Sequence analysis and characterization of pyruvate kinase from Clonorchis sinensis, a 53.1-kDa homopentamer, implicated immune protective efficacy against clonorchiasis
Tingjin Chen, Hongye Jiang, Hengchang Sun, Zhizhi Xie, Pengli Ren, Lu Zhao, Huimin Dong, Mengchen Shi, Zhiyue Lv, Zhongdao Wu, Xuerong Li, Xinbing Yu, Yan Huang, Jin Xu
Parasites & Vectors.2017;[Epub]     CrossRef
C3H/He Mice as an Incompatible Cholangiocarcinoma Model by Clonorchis sinensis, Dicyclanil and N-Nitrosodimethylamine
Md. Hafiz Uddin, Shunyu Li, Yan Jin, Min-Ho Choi, Ja June Jang, Sung-Tae Hong
The Korean Journal of Parasitology.2016; 54(3): 281.     CrossRef
Clonorchis sinensis acetoacetyl-CoA thiolase: identification and characterization of its potential role in surviving in the bile duct
Jinsi Lin, Hongling Qu, Guishan Chen, Lei He, Yanquan Xu, Zhizhi Xie, Mengyu Ren, Jiufeng Sun, Shan Li, Wenjun Chen, Xueqing Chen, Xiaoyun Wang, Xuerong Li, Chi Liang, Yan Huang, Xinbing Yu
Parasites & Vectors.2015;[Epub]     CrossRef
Involvement of PSMD10, CDK4, and Tumor Suppressors in Development of Intrahepatic Cholangiocarcinoma of Syrian Golden Hamsters Induced by Clonorchis sinensis and N-Nitrosodimethylamine
Md. Hafiz Uddin, Min-Ho Choi, Woo Ho Kim, Ja-June Jang, Sung-Tae Hong, Xiao-Nong Zhou
PLOS Neglected Tropical Diseases.2015; 9(8): e0004008.     CrossRef
Advanced Enzymology, Expression Profile and Immune Response of Clonorchis sinensis Hexokinase Show Its Application Potential for Prevention and Control of Clonorchiasis
Tingjin Chen, Jinyun Yu, Zeli Tang, Zhizhi Xie, Zhipeng Lin, Hengchang Sun, Shuo Wan, Xuerong Li, Yan Huang, Xinbing Yu, Jin Xu, Aaron R. Jex
PLOS Neglected Tropical Diseases.2015; 9(3): e0003641.     CrossRef
Production and Deformation of Clonorchis sinensis Eggs during In Vitro Maintenance
Md. Hafiz Uddin, Young Mee Bae, Min-Ho Choi, Sung-Tae Hong, Jason Mulvenna
PLoS ONE.2012; 7(12): e52676.     CrossRef