Changing Patterns of Serum and Bile Antibodies in Re-infected Rats with Clonorchis sinensis
Hongman Zhang, Byung-Suk Chung, Shunyu Li, Min-Ho Choi, Sung-Tae Hong
Korean J Parasitol. 2008;46(1):17-22.   Published online 2008 Mar 20     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2008.46.1.17
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Bacillus subtilis spore with surface display of paramyosin from Clonorchis sinensis potentializes a promising oral vaccine candidate
Hengchang Sun, Zhipeng Lin, Lu Zhao, Tingjin Chen, Mei Shang, Hongye Jiang, Zeli Tang, Xinyi Zhou, Mengchen Shi, Lina Zhou, Pengli Ren, Honglin Qu, Jinsi Lin, Xuerong Li, Jin Xu, Yan Huang, Xinbing Yu
Parasites & Vectors.2018;[Epub]     CrossRef
Local immune response to primary infection and re-infection by Clonorchis sinensis in FVB mice
Eun-Min Kim, Hak Sun Yu, Yan Jin, Min-Ho Choi, Young Mee Bae, Sung-Tae Hong
Parasitology International.2017; 66(4): 436.     CrossRef
Virus-like particles vaccine containing Clonorchis sinensis tegumental protein induces partial protection against Clonorchis sinensis infection
Dong-Hun Lee, Ah-Ra Kim, Su-Hwa Lee, Fu-Shi Quan
Parasites & Vectors.2017;[Epub]     CrossRef
Clonorchiasis
Men-Bao Qian, Jürg Utzinger, Jennifer Keiser, Xiao-Nong Zhou
The Lancet.2016; 387(10020): 800.     CrossRef
Enhanced protection againstClonorchis sinensisinduced by co-infection withTrichinella spiralisin rats
K.-B. Chu, S.-S. Kim, S.-H. Lee, H.-S. Lee, K.-H. Joo, J.-H. Lee, Y.-S. Lee, S. Zheng, F.-S. Quan
Parasite Immunology.2014; 36(10): 522.     CrossRef
Systemic and local mucosal immune responses induced by orally delivered Bacillus subtilis spore expressing leucine aminopeptidase 2 of Clonorchis sinensis
Hongling Qu, Yanquan Xu, Hengchang Sun, Jinsi Lin, Jinyun Yu, Zeli Tang, Jiqing Shen, Chi Liang, Shan Li, Wenjun Chen, Xuerong Li, Zhongdao Wu, Yan Huang, Xinbing Yu
Parasitology Research.2014; 113(8): 3095.     CrossRef
Clonorchis sinensis and clonorchiasis, an update
Sung-Tae Hong, Yueyi Fang
Parasitology International.2012; 61(1): 17.     CrossRef
Strain variation in the susceptibility and immune response to Clonorchis sinensis infection in mice
Md. Hafiz Uddin, Shunyu Li, Young Mee Bae, Min-Ho Choi, Sung-Tae Hong
Parasitology International.2012; 61(1): 118.     CrossRef