Four Additional Cases of Diphyllobothrium nihonkaiense Infection Confirmed by Analysis of COX1 Gene in Korea
Sang Hyun Park, Hyeong Kyu Jeon, Jin Bong Kim
Korean J Parasitol. 2015;53(1):105-108.   Published online 2015 Feb 27     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.1.105
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Population genetic structure of diphyllobothriid tapeworms (Cestoda: Diphyllobothriidea) parasitising fish in the Baikal Rift Zone
IA Kutyrev, VA Mordvinov
Diseases of Aquatic Organisms.2022; 148: 113.     CrossRef
Molecular Identification of Diphyllobothrium latum from a Pediatric Case in Taiwan
Yu-Chin An, Chia-Cheng Sung, Chih-Chien Wang, Hsin-Chung Lin, Kuang-Yao Chen, Fu-Man Ku, Ruei-Min Chen, Mei-Li Chen, Kuo-Yang Huang
The Korean Journal of Parasitology.2017; 55(4): 425.     CrossRef
Four Human Cases of Diphyllobothrium nihonkaiense (Eucestoda: Diphyllobothriidae) in China with a Brief Review of Chinese Cases
Yu-Chun Cai, Shao-Hong Chen, Hiroshi Yamasaki, Jia-Xu Chen, Yan Lu, Yong-Nian Zhang, Hao Li, Lin Ai, Hai-Ning Chen
The Korean Journal of Parasitology.2017; 55(3): 319.     CrossRef
Molecular Identification of <i>Diphyllobothrium nihonkaiense</i> from 3 Human Cases in Heilongjiang Province with a Brief Literature Review in China
Weizhe Zhang, Fei Che, Song Tian, Jing Shu, Xiaoli Zhang
The Korean Journal of Parasitology.2015; 53(6): 683.     CrossRef