Activation and Recruitment of Regulatory T Cells via Chemokine Receptor Activation in Trichinella spiralis-Infected Mice
Jeong-Bin Ahn, Shin Ae Kang, Dong-Hee Kim, Hak Sun Yu
Korean J Parasitol. 2016;54(2):163-171.   Published online 2016 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.163
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Regulatory T‐cells in helminth infection: induction, function and therapeutic potential
Madeleine P. J. White, Caitlin M. McManus, Rick M. Maizels
Immunology.2020; 160(3): 248.     CrossRef
Trichinella spiralis: inflammation modulator
Jing Ding, Xiaolei Liu, Xue Bai, Yang Wang, Jian Li, Chun Wang, Shicun Li, Mingyuan Liu, Xuelin Wang
Journal of Helminthology.2020;[Epub]     CrossRef
Effect of Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen-4 on the Efficacy of the Fatty Acid-Binding Protein Vaccine Against Schistosoma japonicum
Chun-lian Tang, Qun Pan, Ya-ping Xie, Ying Xiong, Rong-hui Zhang, Jin Huang
Frontiers in Immunology.2019;[Epub]     CrossRef
Regulatory effect of two Trichinella spiralis serine protease inhibitors on the host’s immune system
Jingyun Xu, Pengcheng Yu, Lijia Wu, Mingxu Liu, Yixin Lu
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
The opposite roles of PAS-5 and Galectin-1 in immune response during the early infection of Angiostrongylus cantonensis
Lan-Zhu Yan, Xiao-Meng Shi, Yan-Wen Zu, Yuan-Yuan Shen, Xi-Xi Chen, Meng-Jing Zhao, Xing-Pan Li, Bao-Long Yan, Hui-Cong Huang
Parasites & Vectors.2018;[Epub]     CrossRef