Molecular Identification of Cryptosporidium Species from Pet Snakes in Thailand
Benjarat Yimming, Khampee Pattanatanang, Pornchai Sanyathitiseree, Tawin Inpankaew, Ketsarin Kamyingkird, Nongnuch Pinyopanuwat, Wissanuwat Chimnoi, Jumnongjit Phasuk
Korean J Parasitol. 2016;54(4):423-429.   Published online 2016 Aug 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.423
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prevalence and Molecular Characterization of Cryptosporidium serpentis in Captive Snakes in China
Yijun Chai, Haifeng Liu, Lei Deng, Bo Bi, Jingxin Yao, Xingtao Yang, Zhijun Zhong, Hualin Fu, Liuhong Shen, Ziyao Zhou, Yi Geng, Guangneng Peng
Journal of Parasitology.2021;[Epub]     CrossRef
Detection and molecular characterization of Cryptosporidium species in wild-caught pet spiny-tailed lizards
Rie Kubota, Toshihiro Tokiwa, Katsuki Matsubara, Minoru Okamoto, Kazunori Ike
International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife.2020; 11: 83.     CrossRef
The first genetic assessment of wild and farmed ball pythons (Reptilia, Serpentes, Pythonidae) in southern Togo
Mark Auliya, Sylvia Hofmann, Gabriel H. Segniagbeto, Délagnon Assou, Delphine Ronfot, Jonas J. Astrin, Sophia Forat, Guillaume Koffivi K. Ketoh, Neil D’Cruze
Nature Conservation.2020; 38: 37.     CrossRef
Molecular identification of Cryptosporidium spp. in pet snakes in Beijing, China
Haixia Zhang, Zixiang Lin, Yuxi Jiang, Weifeng Qian, Chaochao Lv, Liwei Zhang, Siqi Wang, Meng Qi, Zhaofei Xia
Parasitology Research.2020; 119(9): 3119.     CrossRef
Molecular identification and phylogenetic analysis of Cryptosporidium, Hepatozoon and Spirometra in snakes from central China
Xiao Xiao, Rui Qi, Hui-Ju Han, Jian-Wei Liu, Xiang-Rong Qin, Li-Zhu Fang, Chuan-Min Zhou, Xiao-Qing Gong, Si-Cong Lei, Xue-Jie Yu
International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife.2019; 10: 274.     CrossRef
Gastric Cryptosporidiosis in Snakes, a Review
James E. Bogan
Journal of Herpetological Medicine and Surgery.2019; 29(3-4): 71.     CrossRef