Chigger Mite (Acari: Trombiculidae) Survey of Rodents in Shandong Province, Northern China
Xiao-Dan Huang, Peng Cheng, Yu-Qiang Zhao, Wen-Juan Li, Jiu-Xu Zhao, Hong-Mei Liu, Jing-Xuan Kou, Mao-Qing Gong
Korean J Parasitol. 2017;55(5):555-559.   Published online 2017 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.555
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Factors influencing the presence of parasitic trombiculids on red-backed voles (Myodes gapperi) in a temperate archipelago
Elyse C. Mallinger, Erik R. Olson, Geoffrey P. Vincent, Julie Van Stappen, Timothy R. Van Deelen
Canadian Journal of Zoology.2022; 100(9): 539.     CrossRef
SFTSV infection in rodents and their ectoparasitic chiggers
Xiao-Lan Gu, Wen-Qing Su, Chuan-Min Zhou, Li-Zhu Fang, Ke Zhu, Dong-Qiang Ma, Fa-Chun Jiang, Ze-Min Li, Dan Li, Shu-Hui Duan, Qiu-Ming Peng, Rui Wang, Yuan Jiang, Hui-Ju Han, Xue-Jie Yu, Masayuki Saijo
PLOS Neglected Tropical Diseases.2022; 16(8): e0010698.     CrossRef
A dataset of distribution and diversity of blood-sucking mites in China
Fan-Fei Meng, Qiang Xu, Jin-Jin Chen, Yang Ji, Wen-Hui Zhang, Zheng-Wei Fan, Guo-Ping Zhao, Bao-Gui Jiang, Tao-Xing Shi, Li-Qun Fang, Wei Liu
Scientific Data.2021;[Epub]     CrossRef
Infestation and Related Ecology of Chigger Mites on the Asian House Rat (Rattus tanezumi) in Yunnan Province, Southwest China
Fan Ding, Wen-Li Jiang, Xian-Guo Guo, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Rong Xiang
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(4): 377.     CrossRef
Orientia tsutsugamushi dynamics in vectors and hosts: ecology and risk factors for foci of scrub typhus transmission in northern Thailand
Ivo Elliott, Neeranuch Thangnimitchok, Kittipong Chaisiri, Tri Wangrangsimakul, Piangnet Jaiboon, Nicholas P. J. Day, Daniel H. Paris, Paul N. Newton, Serge Morand
Parasites & Vectors.2021;[Epub]     CrossRef
A Report of Chigger Mites on the Striped Field Mouse, Apodemus agrarius, in Southwest China
Yan-Ling Chen, Xian-Guo Guo, Tian-Guang Ren, Lei Zhang, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Xiao-Bin Huang, Ti-Jun Qian
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(6): 625.     CrossRef
Identification of Trombiculid Chigger Mites Collected on Rodents from Southern Vietnam and Molecular Detection of Rickettsiaceae Pathogen
Minh Doan Binh, Sinh Cao Truong, Dong Le Thanh, Loi Cao Ba, Nam Le Van, Binh Do Nhu
The Korean Journal of Parasitology.2020; 58(4): 445.     CrossRef
Bimonthly surveillance of wild rodents and chigger mites in urban parks in Daegu from 2018 to 2019
Yeong Bu Kim, Moon Bo Choi, Ohseok Kwon
Entomological Research.2020; 50(12): 609.     CrossRef
Distribution of Orientia tsutsugamushi in rodents and mites collected from Central India
Batul Akhunji, Ruchi Bhate, Nilesh Pansare, S. P. Chaudhari, Waqar Khan, N. V. Kurkure, S. W. Kolte, S. B. Barbuddhe
Environmental Monitoring and Assessment.2019;[Epub]     CrossRef
Dermoscopy confirmed Trombiculidae larva infestation in Turkey
Tamer I. Kaya, Mustafa A. Yilmaz
International Journal of Dermatology.2019; 58(6): e120.     CrossRef
Occurrence rates of wild rodent hosts and chigger mites and the infection rate of Orientia tsutsugamushi in the central region of South Korea from 2015 to 2018
Moon Bo Choi, Yeongbu Kim, Da Young Kim, Ohseok Kwon
Entomological Research.2019; 49(8): 374.     CrossRef
Analysis of epidemiological characteristics of four natural-focal diseases in Shandong Province, China in 2009-2017: A descriptive analysis
Rui Chen, Zengqiang Kou, Liuchen Xu, Jie Cao, Ziwei Liu, Xiaojing Wen, Zhiyu Wang, Hongling Wen, Isaac Chun-Hai Fung
PLOS ONE.2019; 14(8): e0221677.     CrossRef