Research Progress on Leptotrombidium deliense
Yan Lv, Xian-Guo Guo, Dao-Chao Jin
Korean J Parasitol. 2018;56(4):313-324.   Published online 2018 Aug 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.4.313
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mapping the distributions of blood-sucking mites and mite-borne agents in China: a modeling study
Tao Wang, Fanfei Meng, Tianle Che, Jinjin Chen, Haiyang Zhang, Yang Ji, Zhengwei Fan, Guoping Zhao, Wenhui Zhang, Baogui Jiang, Qiang Xu, Chenlong Lv, Taoxing Shi, Shiman Ruan, Lanzheng Liu, Wei Liu, Yang Yang, Liqun Fang
Infectious Diseases of Poverty.2022;[Epub]     CrossRef
The current and future risk of spread of Leptotrombidium deliense and Leptotrombidium scutellare in mainland China
Tian Ma, Mengmeng Hao, Shuai Chen, Fangyu Ding
Science of The Total Environment.2022; 843: 156986.     CrossRef
SFTSV infection in rodents and their ectoparasitic chiggers
Xiao-Lan Gu, Wen-Qing Su, Chuan-Min Zhou, Li-Zhu Fang, Ke Zhu, Dong-Qiang Ma, Fa-Chun Jiang, Ze-Min Li, Dan Li, Shu-Hui Duan, Qiu-Ming Peng, Rui Wang, Yuan Jiang, Hui-Ju Han, Xue-Jie Yu, Masayuki Saijo
PLOS Neglected Tropical Diseases.2022; 16(8): e0010698.     CrossRef
Orientia tsutsugamushi in Chiggers and Small Mammals in Laos
Ivo Elliott, Rawadee Kumlert, Neeranuch Thangnimitchok, Stuart D. Blacksell, Ampai Tanganuchitcharnchai, Daniel H. Paris, Paul N. Newton, Serge Morand
Vector-Borne and Zoonotic Diseases.2022; 22(10): 505.     CrossRef
Biology, Systematics, Microbiome, Pathogen Transmission and Control of Chiggers (Acari: Trombiculidae, Leeuwenhoekiidae) with Emphasis on the United States
Kaiying Chen, R. Michael Roe, Loganathan Ponnusamy
International Journal of Environmental Research and Public Health.2022; 19(22): 15147.     CrossRef
Infestation and seasonal fluctuation of chigger mites on the Southeast Asian house rat (Rattus brunneusculus) in southern Yunnan Province, China
Yan Lv, Xianguo Guo, Daochao Jin, Wenyu Song, Peiying Peng, Hao Lin, Rong Fan, Chengfu Zhao, Zhiwei Zhang, Keyu Mao, Tijun Qian, Wenge Dong, Zhihua Yang
International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife.2021; 14: 141.     CrossRef
Research Advances of Leptotrombidium scutellare in China
Rong Xiang, Xian-Guo Guo
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(1): 1.     CrossRef
Distribution and host selection of the chigger mite vector of scrub typhus, Leptotrombidium deliense, in southwest China
Yan Lv, Xian-Guo Guo, Dao-Chao Jin, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhang-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Wen-Yu Song, Wen-Ge Dong, Ti-Jun Qian, Zhi-Hua Yang
International Journal of Acarology.2021; 47(3): 233.     CrossRef
Screening and genotyping of Orientia tsutsugamushi from field-collected on-host chiggers (Acari: Prostigmata) recovered from a positive scrub typhus locality in Kelantan, Malaysia
F. C. L. Ernieenor, M. J. NorJaiza, A. Fadillah, J. Canedy, A. Mariana
Experimental and Applied Acarology.2021; 84(1): 171.     CrossRef
High prevalence and low diversity of chigger infestation in small mammals found in Bangkok Metropolitan parks
S. A. Wulandhari, Y. Paladsing, W. Saesim, V. Charoennitiwat, P. Sonthayanon, R. Kumlert, S. Morand, S. Sumruayphol, K. Chaisiri
Medical and Veterinary Entomology.2021; 35(4): 534.     CrossRef
The epidemiology, diagnosis and management of scrub typhus disease in China
Taha Hussein Musa, Tauseef Ahmad, Mohammed Nasiru Wana, Wei Li, Hassan Hussein Musa, Khan Sharun, Ruchi Tiwari, Kuldeep Dhama, Wanpen Chaicumpa, Michael C. Campbell, Pingmin Wei
Human Vaccines & Immunotherapeutics.2021; 17(10): 3795.     CrossRef
A dataset of distribution and diversity of blood-sucking mites in China
Fan-Fei Meng, Qiang Xu, Jin-Jin Chen, Yang Ji, Wen-Hui Zhang, Zheng-Wei Fan, Guo-Ping Zhao, Bao-Gui Jiang, Tao-Xing Shi, Li-Qun Fang, Wei Liu
Scientific Data.2021;[Epub]     CrossRef
Ecological and behavioural risk factors of scrub typhus in central Vietnam: a case-control study
Hanh Thi Duc Tran, Jan Hattendorf, Hung Manh Do, Thanh Tien Hoang, Hang Thi Hai Hoang, Hoa Ngoc Lam, Mai Kim Huynh, Lan Thi Hoang Vu, Jakob Zinsstag, Daniel Henry Paris, Esther Schelling
Infectious Diseases of Poverty.2021;[Epub]     CrossRef
Infestation and Related Ecology of Chigger Mites on the Asian House Rat (Rattus tanezumi) in Yunnan Province, Southwest China
Fan Ding, Wen-Li Jiang, Xian-Guo Guo, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Rong Xiang
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(4): 377.     CrossRef
An annotated checklist of the eukaryotic parasites of humans, exclusive of fungi and algae
Blaine A. Mathison, Sarah G. H. Sapp
ZooKeys.2021; 1069: 1.     CrossRef
Spatiotemporal and demographic characteristics of scrub typhus in Southwest China, 2006–2017: An analysis of population‐based surveillance data
Hualei Xin, Junling Sun, Jianxing Yu, Jilei Huang, Qiulan Chen, Liping Wang, Shengjie Lai, Archie C. A. Clements, Wenbiao Hu, Zhongjie Li
Transboundary and Emerging Diseases.2020; 67(4): 1585.     CrossRef
Mites, caterpillars and moths
Rüdiger Panzer, Susanne Krebs
JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft.2020; 18(8): 867.     CrossRef
Milben, Raupen und Falter
Rüdiger Panzer, Susanne Krebs
JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft.2020; 18(8): 867.     CrossRef
Distribution and Ecological Drivers of Spotted Fever Group Rickettsia in Asia
Jaruwan Satjanadumrong, Matthew T. Robinson, Tom Hughes, Stuart D. Blacksell
EcoHealth.2019; 16(4): 611.     CrossRef