Evaluation of Protective Immune Response Induced by a DNA Vaccine Encoding GRA8 against Acute Toxoplasmosis in a Murine Model
Jia-Qi Chu, Shuai Huang, Wei Ye, Xuan-Yan Fan, Rui Huang, Shi-Cai Ye, Cai-Yuan Yu, Wei-Yun Wu, Yu Zhou, Wei Zhou, Young-Ha Lee, Juan-Hua Quan
Korean J Parasitol. 2018;56(4):325-334.   Published online 2018 Aug 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.4.325
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Toxoplasma gondii vaccine candidates: a concise review
Amirreza Javadi Mamaghani, Anwar Fathollahi, Zahra Arab-Mazar, Kobra kohansal, Matin Fathollahi, Adel Spotin, Homayoon Bashiri, Arezoo Bozorgomid
Irish Journal of Medical Science (1971 -).2022;[Epub]     CrossRef
Evaluation of anti‐tick efficiency in rabbits induced by DNA vaccines encoding Haemaphysalis longicornis lipocalin homologue
Xiang‐Yuan Fan, Xiao‐Can Xu, Ya‐Xue Wu, Xiao‐Ya Liu, Feng Yang, Yong‐Hong Hu
Medical and Veterinary Entomology.2022;[Epub]     CrossRef
Review of DNA Vaccine Approaches Against the Parasite Toxoplasma gondii
Rosalie C. Warner, Ryan C. Chapman, Brianna N. Davis, Paul H. Davis
Journal of Parasitology.2021;[Epub]     CrossRef
A systematic review on the role of GRA proteins of Toxoplasma gondii in host immunization
Fatemeh Rezaei, Mahdi Sharif, Shahabeddin Sarvi, Seyed Hossein Hejazi, Sargis Aghayan, Abdol Sattar Pagheh, Samira Dodangeh, Ahmad Daryani
Journal of Microbiological Methods.2019; 165: 105696.     CrossRef