PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2021.59.1.97202159197-101High Endemicity with Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Yongjeon-cheon (Stream) in Cheongsong-gun, Gyeongsangbuk-do, KoreaWoon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Hee Il Lee, Myoung-Ro Lee, Jung-Won Ju, Gou Ok Kimhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-59-1-97.pdf
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2018.56.1.41201856141-48Prevalence and Intensity of Clonorchis sinensis Metacercariae in Freshwater Fish from Wicheon Stream in Gunwi-gun, Gyeongsangbuk-do, KoreaWoon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju, Dong-Chul Sonhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-56-1-41.pdf
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2019.57.2.1452019572145-152Infection Status with Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Yangcheon (Stream) in Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, KoreaWoon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Juhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-57-2-145.pdf
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2021.59.3.2652021593265-271Prevalence and Infection Intensity of Zoonotic Trematode Metacercariae in Fish from Soyang-cheon (Stream), in Wanju-gun, Jeollabuk-do, KoreaWoon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju, Cheon-Hyeon Kim, Min-Ah Hwang, Kyeong-Woo No, Jong-Ho Parkhttps://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-59-3-265.pdf
International Journal for Parasitology10.1016/s0020-7519(97)00215-41998284603-605Viability of metacercariae of Clonorchis sinensis in frozen or salted freshwater fishP.C. Fanhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0020751997002154?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0020751997002154?httpAccept=text/plain
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2017.55.3.3052017553305-312Prevalence of Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Water Systems of Seomjin-gang (River)Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Mi-Yeoun Park, Cheon-Hyeon Kim, Min-Ah Hwang, Kyeong-Woo No, Ki-Bok Yoon, Hyun-Cheol Limhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-55-3-305.pdf
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2021.59.5.5232021595523-529Endemicity of Zoonotic Trematode Metacercariae in Fish from Deokcheon-gang (River) in Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of KoreaWoon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Hee Il Lee, Jung-Won Ju, Myoung-Ro Lee, Jeong-Gil Park, Jihee Ahnhttps://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-59-5-523.pdf
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2018.56.2.1832018562183-188Infection Status with Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Tamjin-gang (River) in Jeollanam-do, Republic of KoreaKi-Bok Yoon, Hyun-Cheol Lim, Doo Young Jeon, Sook Park, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju, Sung-Shik Shin, Byoung-Kuk Na, Woon-Mok Sohnhttp://parasitol.kr/upload/pdf/kjp-56-2-183.pdf
The Korean Journal of Parasitology10.3347/kjp.2020.58.3.3332020583333-338High Prevalence of Clonorchis sinensis and Other Zoonotic Trematode Metacercariae in Fish from a Local Market in Yen Bai Province, Northern VietnamFuhong Dai, Sung-Jong Hong, Jhang Ho Pak, Thanh Hoa Le, Seung-Ho Choi, Byoung-Kuk Na, Woon-Mok Sohnhttp://www.parasitol.kr/upload/pdf/kjp-58-3-333.pdf
10.21203/rs.2.20102/v12020High endemicity of Clonorchis sinensis infection in Binyang County, southern ChinaJunling Sun, Hualei Xin, Zhihua Jiang, Menbao Qian, Kaixia Duan, Yingdan Chen, Shizhu Li, Wei Li, Shiyong Huang, Xiaoqin Gan, Yichao Yang, Zhongjie Lihttps://www.researchsquare.com/article/rs-10714/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-10714/v1.html